Annons

Ökad trivsel hos gymnasiepersonal

En personalenkät vid Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund visar på en utveckling i positiv riktning.
– Upplevda kränkningar har minskat, liksom de anställdas upplevda uppskattning för sin arbetsinsats. Dessutom redovisas de anställdas relation till cheferna som mera positiv, konstaterar utbildningsdirektör Tomas Johansson och gläds samtidigt åt att enkäten har en bra svarsfrekvens.

På några områden visar dock enkäten tämligen stora skillnader mellan män och kvinnor. Bland annat har kvinnorna redovisat att de upplever mer negativ stress och dessutom sämre stämning och relationer i de olika arbetslagen.
– Detta är problematiskt, menar Tomas Johansson.
– Här får vi borra vidare, följa upp med fler enkäter för att tydliggöra problemet med att männen generellt är mer nöjda med arbetssituationen än kvinnorna. Detta är mycket viktigt. Skolan ska vara ett föredöme i jämställdhetsarbetet, avslutar Tomas Johansson.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser