Annons

Nämndens ordförande nöjd med projektet

Vuxennämndens ordförande Mattias Adolfsson (FP) tycker inte att det är konstigt att man kräver motprestation för att få socialbidrag.
– Det kan ju röra sig om såväl utbildning som praktik och oavsett vilket så är det bra för individen.

Men är det lagligt att kräva motprestation för att få socialbidrag.
– Kompetenshöjande åtgärder är lagliga att tillta och enligt mitt sätt att se det så är all form av praktik kompetenshöjande. Allt är bättre än att sitta hemma i soffan.

Annons
 

Hur länge har detta pågått?
– Jag har inte någon datum men beslutet togs i nämnden för snart två år sedan.

Finns det personer som fått praktikplatser innan de beviljats försörjningsstöd?
– Det vet jag inte.

Vet du om det finns någon som blivit nekad bidrag för att de sagt nej till praktik?
Alla bidragstagare får en handlingsplan och står det där att de ska praktisera så ska de göra det för att uppbringa försörjningsstöd. Men om det finns någon som sagt nej vet jag inte. Det får du fråga tjänstemännen. Jag kan dock säga att de flesta som får praktikplatser är väldigt positiva.

Det finns personer som praktiserat 14 dagar och sedan nekats stöd och därmed har jobbat gratis. Vad har du för kommentar till detta?
– Rent spontant så låter det fel. Men det kanske finns flera anledningar till att de nekats? Kanske är det så att de praktiserat två veckor och sedan struntat i två. Men då borde de i alla fall ha fått delar av bidraget utbetalt. Jag har dock svårt att svara på enskilda fall eftersom jag inte känner till dom.

Var har praktikplatserna varit och var är de idag?
– Det är olika men framför allt så är det kommunala. Men även Arbetsförmedlingen har praktikplatser för att ta ett exempel.

Vad har du för kommentar till att minst två chefer utnyttjat praktikanter till privat bruk?
– Det är helt oacceptabelt och något vi håller på att utreda. Här måste vi se över rutinerna så att det inte upprepas.

Avslutningsvis, hur länge kommer projektet att fortgå?
– Jag tycker att detta är en mycket bra lösning och något som vi inte har för avsikt att lägga ner. Som jag sa tidigare så är all typ av praktik bra och därför något som vi ska fortsätta med.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser