Annons

Inga varsel verkställs inom omsorgsförvaltningen

Vid Omsorgsnämndens senaste sammanträde framkom att sysselsättningen för den personal inom förvaltningen som berörts av varsel är löst åtminstone fram till årsskiftet genom tillsättning av olika vikariat och liknande.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser