Annons

Gratisarbete åt kommunen är arbetsträning

Vuxennämndens ordförande Mattias Adolfsson (FP) ser, i annan artikel nedan, positivt på att socialbidragstagare utför praktik för att uppbära socialbidrag. Även från tjänstemannahåll är tongångarna detsamma.
Jag ser det inte som en motprestation. Jag ser det som att personen höjer sin kompetens för att öka sina chanser att få jobb längre fram, säger Carina Jording som är enhetschef på vuxenförvaltningens arbetsenhet, en tjänst hon delar med Mia Andréasson som i veckan tagit semester efter avslöjandena att hon låtit bidragstagare fälla träd på den egna tomten.

Finns det någon som  nekats socialbidrag då de inte gjort någon praktik?
– Ja.

Annons
 

Men kan man inte då säga att det är en motprestation att du måste praktisera för att få socialbidrag?
– Nej, inte som jag ser det.

De som nekats försörjningsbidrag, hur får de allt att gå ihop då?
– Jag förutsätter att de hittar sin försörjning på annat vis eftersom de inte ansöker hos oss längre.

Hur många praktikplatser rör det sig om inom projketet?
– Vi har cirka 60 praktikplatser och av dessa praktiserar cirka hälften hos oss och de andra är ute på privata företag.

Hur är dessa försäkrade?
– Samtliga praktikanter är försäkrade ifall något skulle inträffa.

Vad säger facket om det hela?
– Vi för förhandlingar i varje enskilt fall med ett undantag och det gäller ett antal platser som vi har inom Service- och underhåll men hur många detta är kan jag inte svara på just nu eftersom jag sitter i en bil.

Enligt vuxennämndens ordförande Mattias Adolfsson har projektet pågått sedan knappt två år men enligt Carina Jording så har det funnits länge.
– Kanske inte i samma form men det har funnits andra motsvarande projekt ända sedan 2000.

Vi har uppgifter som säger att det finns de som praktiserat i två till tre veckor i väntan på beslut om försörjningsstöd och sedan dessutom fått avslag. Vad har du för kommentar om det?
– Det rör sig inte om en praktik utan om arbetsträning medan utredning har pågått. Det har då hänt att vederbörande inte blivit beviljad bidrag av en eller annan anledning och därför inte fått någon ersättning.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser