Annons

Gröna Bilister hyllar testet med kommunal bilpool

Med ny teknik och en samordnad fordonshantering i form av en bilpool kan Landskrona kraftigt minska antalet kommunala fordon. Ny hyllas idén av den ideella medlemsorganisationen  Gröna Bilister som är starkt positiva och förutser att arbetet får nationell betydelse.

Landskrona har i dag 107 personbilar, de flesta är leasade till en samlad kostnad på cirka två miljoner kronor om året – innan bränslekostnaden räknas in. Med datastyrd bokning och samordnad hantering kan mängden bilar uppemot halveras enligt miljöförvaltningens bedömning. Kommunstyrelsen ska snart fatta beslut i frågan.

Annons
 

Fordonshanteringen ska ligga under en hatt, annars blir bilarna onödigt många och kostnaderna onödigt höga. Så långt är Landskronas initiativ bara normalt sunt förnuft, men datastyrningen ger möjligheter till en långt effektivare fordonsanvändning än vi ser i andra kommuner, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Landskrona kommun har 42 procent miljöbilar, sju procent el- eller biogasdrivna. De siffrorna imponerar inte på Gröna Bilister, som uppmanar till en påskyndad omställning och förutsätter att det minskade bilbehovet innebär att icke-miljöbilarna avskaffas först.

Den nya tekniken för datastyrning och SMS-bokning kostar drygt 10 000 kronor per bil, men kan flyttas mellan bilarna. Gröna Bilister ser det som en vettig investering.

– Engångskostnaden är snabbt intjänad även om man bara räknar kronor och ören. Därtill ska läggas de positiva miljöeffekterna av färre bilar och minskad bränsleförbrukning samt den ökade säkerheten som kontrollen över bilarna innebär. Dessutom får Landskrona en plats på kartan över Sveriges framträdande miljöbilskommuner, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister har tidigare granskat Landskrona ur miljöbilsperspektiv och var då inte alls imponerade. Kommunen fick kritik för att de inte kommit långt med omställningen av den egna fordonsflottan, inte ställer mycket till miljökrav när de köper transporttjänster och inte gör mycket för att stimulera medborgarna att byta till miljöbil. Nu kan det bli ändring åtminstone på den första punkten.

Gröna Bilister är Sveriges enda miljödrivna motororganisation, utser Miljöbästa Bil, granskar landets kommuner ur miljöbilsperspektiv och påverkar politiken i grön riktning.


Med en halverad kommunal bilpark frigörs även en del centralt belägna parkeringsplatser.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser