Annons

Satsa mer på stränderna

Enligt kommunens kultur och fritidsvaneundersökningen är det stränderna som är viktigast för landskronaborna. Socialdemokraterna föreslår i en motion till kommunfullmäktige att skötseln av stränderna förbättras. Inte minst med tanke på hur viktiga stränderna är för att skapa mervärde åt landskronaborna och utveckla turistnäringen.
 – Landskronabor i alla åldersgrupper vill att man utvecklar stränderna mer. Vi socialdemokrater delar den uppfattningen. Skötseln och underhållet av våra stränder är en så viktig angelägenhet att vi måste våga satsa på det, säger ledamot i Fritidsnämnden Alinda Zimmander (S).

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser