Annons

En hund begraven?

Vid Fritidsnämndens senaste möte beslutades om hundförbud på idrottsplatser i staden. Enligt förvaltningen ska ett sådant förbud tidigare ha funnits i den lokala ordningsstadgan men av någon okänd anledning fallit bort.  Förvaltningen föreslog därför nämnden att besluta att hundar och andra husdjur inte får vistas på idrottsanläggningar samt att förvaltningen får i uppdrag att aktualisera en justering i lokala ordningsstadgan. Fritidsnämnden beslöt i enlighet med förvaltningens förslag.
Varför det förbud som funnits tidigare fallit bort är alltså höljt i dunkel, liksom den kanske verkliga pudelns kärna – vad som föranlett att man nu vill aktualisera förbudet?

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser