Annons

Fritidsförvaltningen går med vinst

Då Fritidsnämnden nyligen sammanträdde rapporterade Fritidsförvaltningen att driftsbudgeten, efter det andra tertialet, pekar mot ett överskott på 300 000 kronor vid årets slut. Överskottet beror främst på att ett antal tjänster varit vakanta under året.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser