Annons

Regeringen avslog överklagan

Kommunfullmäktige i Landskrona stad beslutade den 22 oktober 2007 att anta detaljplan för del av Munkebäck, Lilla Hörstad. Beslutet överklagades av två privatpersoner men detta avslogs först av Länsstyrelsen och nu även av regeringen.
De som överklagat detaljplanen har bland annat uppgett ökade olycksrisker och känslig natur som skäl till att detaljplanen ej ska genomföras.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser