Annons

Skolket minskar i Landskrona

De kommunala grundskolorna i Landskrona är olika duktiga med att hantera skolk eller ogiltig frånvaro om man så vill. Några enheter har förbättrat sina siffror dramatiskt medan andra går åt motsatt håll. Det visar den statistik som Barn- och ungdomsförvaltningen tagit fram. Glädjande är att det rör sig om positiva siffror.

Även om man bortser från Dammhagskolans siffror vilka endast gäller vårterminen 2009, så är minskningen stor enligt den statistik som tidningen tagit del av.
Läsåret 07/08 var det 953 elever som stod för 10 555 olovliga frånvarotimmar. Ifjol var det 300 elever färre som skolkade 9 729 timmar.

Annons
 

De största minskningarna av skolk hittar man på Sandåkersskolan, Seminarieskolan och Asmundtorp skola. Men även mindre skolor som Härslövs skola och Pilängsskolan har minskat skolk. En viss ökning har drabbat Västervångskolan och Gustav Adolfsskolan.

Hur många elever som står för den ogiltiga frånvaro varierar. Exempelvis var det 272 elever som svarade för 3 353 ogiltiga frånvarotimmar på Västervångskolan och nästan exakt lika många, 273, som hade 5 231 skolktimmar på GA-skolan.

Eftersom Dammhagskolan endast redovisat siffror för vårterminen 2009 är dessa inte med i ovanstående statistik. De hade 2 014 frånvarotimmar fördelat på 111 elever på vårterminen 2009.
Det rör sig om ett mindre antal elever som står för den stora delen av de ogiltiga frånvarotimmarna, säger Laid Bouakaz, rektor på Dammhagsskolan, och fortsätter.
– Vi har därför en tät kontakt med föräldrarna för att försöka hitta en lösning på problemet.

På Dammhagskolan testar man också ett system där man skickar sms till föräldrarna till de elever som inte dykt upp.
– Varje lärare skickar en lapp till skolvärdinnan om någon inte dykt upp och sedan sms:ar hon föräldrarna.

Rektor Laid Bouakaz försöker se till att eleverna trivs i skolan.
– Alla ska känna sig välkomna när de kommer hit. Därför brukar vi ta emot eleverna och hälsa de välkomna när de kommer på morgonen och detta är mycket uppskattat.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser