Annons

Den upplevda tryggheten ökar

Sedan 2001 har Landskrona Stad och polisen genomfört så kallade trygghetsmätningar. På det viset har man fått en ökad kunskap om landskronabornas känsla av trygghet i det egna bostadsområdet.
Glädjande kan det konstateras att innevånarna i staden är tryggare än på länge.
Det mest glädjande med undersökningen är helheten. På en nivåskala från 0 till 6 så har siffrorna sjunkit från 3,03 2008 till 2,36 i år, säger Mats Karlsson, närpolischef i Landskrona.
– Siffrorna visar också ungefär vad vi själva känner och det är viktigt.

Siffrorna som redovisades rör den del av undersökningen som gäller för tätorten. Fem olika huvudrubriker fanns med och i samtliga fall utom ett var siffrorna bättre än fjolåret.
Det innebär dock inte att vi kommer att slappna av, säger Mats Persson.
– Tvärtom så kommer vi nu att lägga ännu mer resurser på att komma år våra största problem och dessa är rånen och misshandlarna. Vad vi ska göra i detalj vill jag inte avslöja men det kommer att bli speciella insatser.

Annons
 

Från Landskrona stads sida är man av förklarliga skäl glada åt att den upplevda tryggheten nu ökar.
– Vi kommer naturligtvis också att se över vad som kan bli bättre för att öka tryggheten. Men det är skönt att se att allas våra ansträngningar ger resultat. Nu gäller det bara att hålla farten uppe. Vårt samarbete med polisen kommer att fortsätta oförtrutet och vi kommer inte att ge oss i våra ansträngningar att göra Landskrona till en tryggare stad, säger trygghetssamordnare Annika Wågsäter.

En annan sak som ökar tryggheten och som gläder polisen och Landskrona stad är det ökade antalet poliser.
– När jag började här i Landskrona för sex år sedan var vi 15-16 poliser i yttre tjänst och till nästa sommar är den siffran 45. Det betyder att antalet anmälda brott har ökat markant de senaste åren men samtidigt har det fört med sig att känslan av trygghet ökat, avslutar närpolischef Mats Karlsson.

Undersökningen i sin helhet finns på www.landskrona.se.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser