Annons

Kritik mot prästslarv

En präst i Landskrona församling har underrättat domkapitlet om att han i juli månad förrättade en vigsel utan giltig hindersprövning. Det var när han skulle inrapportera vigseln till skatteverket som han upptäckte att intyget om hindersprövning gått ut i maj.
Domkapitlet menar att prästen kan misstänkas ha gjort sig skyldig till tjänstefel, men bedömer att det inte finns anledning att överlämna ärendet till åklagarmyndigheten då prästens underlåtenhet anses vara en engångsföreteelse. Domkapitlets kritik stannar vid de uttalanden som gjorts i ärendet och avskriver detsamma.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser