Annons

Rädda Barnen stärker verksamheten för unga i Centrum och på Öster

Under hösten drar Rädda Barnen region Syd igång projektet ”Barn nära dig”.

Läxhjälp, samtalsgrupper och cafékvällar ska förbättra levnadsvillkoren för barn och unga i utanförskap, är tanken. Målet är att få de boende i områdena engagerade lokalt för att stärka barn och deras rättigheter med hjälp av cafékvällar för föräldrar, läxhjälp och samtalsgrupper för ungdomar.
– Rädda Barnen ska vara där de mest utsatta barnen finns och eftersom de finns här väljer vi att satsa extra i dessa områdena. Vårt mål är att engagera såväl barn och ungdomar som deras föräldrar,  säger Marie Meinert som är projektledare på Rädda Barnen.

Annons
 

En del av miljonprogramsatsningen
Projektet ”Barn nära dig” är en del av miljonprogramsatsningen med särkilt stöd till Centrum och Öster i Landskrona samt områdena Holma, Kroksbäck, Lindängen, Nydala och Hermodsdal i Malmö. Projektet pågår under två års tid med stöd från Allmänna Arvsfonden och Sparbanken Finn Framtidsstiftelse.

– ”Barn nära dig” är ett bra exempel på ett projekt som strävar efter att stärka barn och ungas delaktighet och inflytande i sin egen vardag. Ett angeläget utvecklingsområde som Arvsfonden just nu prioriterar genom satsningen Fördel barn! säger Stefan Andersson, projektledare på Arvsfonden.

– Rädda Barnens satsning på utsatta barn är en angelägen och viktig insats, säger Robert Sjölin, representant för Sparbanken Finn Framtidsstiftelse. Att bidra ekonomiskt för att skapa förutsättningar för en positiv framtid för de berörda barnen och ungdomarna harmonierar väl med de syften som ligger till grund för den verksamhet som bedrivs av Framtidsstiftelsen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser