Annons

Diktaffischer av barn på museet

Under perioden 6 september till 4 oktober kommer utställningen ”Poem express” att visas på Landskrona museum. Det hela handlar om en internationell poesifestival för barn mellan 6 och 12 år och kombinerar ord och bild i affischform.
– Det hela startades av en konstpedagog som hyllade tanken på ”learning by discovery”, berättar Annelien van der Tang-Eliasson som är projektledare för poem express i Svalövs kommun, platsen där festivalen anordnades för första gången i Sverige 2007.

Internationellt har det hela dock pågått längre, sedan 1992 färdas diktaffischerna runt i världen och mängder av barn från närmare trettio länder har redan deltagit.
– Och utställningarna ska göras på museum, inte i skolaulor, då grundtanken är att barnens konst ska uppmärksammas på samma sätt som vuxnas, säger Annelien.

Annons
 

Bidragen väljs ut av en internationell jury och vinnarna kommer att översättas till fyra språk och tryckas upp på vykort som ska spridas.
– Det kan till exempel vara intressant att se att de drömmar som ibland kommer till uttryck på affischerna kan vara väldigt lika hos barn i andra länder, menar Annelien.
– Under utställningsperioden blir det också en mängd workshops för elever och lärare i Landskrona, berättar Anneli Oxenstierna som har hand om barnverksamheten på museet.
– På kulturnatten som infaller en vecka efter avslutad utställning kommer de bidrag som valts ut dessutom att visas upp på olika ställen i stan, avslutar Anneli.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser