Annons

Nytt förslag på Jönsaplans utformning

Genom att kombinera bostadsbebyggelse med publika lokaler vill arkitekterna Gunilla Svensson och Finn Werne skapa nytt liv i Jönsaplan framför Sofia Albertina kyrka.
– Det är en historiskt viktig plats som aldrig fått någon riktig karaktär, berättade Gunilla Svensson som fick uppdraget att ta fram ett underlag för en ny detaljplan när både länsstyrelsen och kommunfullmäktige gjort tummen ner för tidigare förslag.

– Våra utgångspunkter för platsens utformning har varit tre, antikvariska , historiska och sociala, förklarade Finn Werne och visade genom en historisk tillbakablick vilka storslagna planer det fanns för kvarteret när Den nya staden skapades under 1700-talets senare hälft.

Annons
 

– Men Östra Torget, som platsen då kom att kallas, användes huvudsakligen som upplagsplats. Först för material till bygget av fästningen på Gråen och i dag som terminal för Ventrafiken.

I underlaget lyfter man fram hur glest bebyggd som stad Landskrona är, vilka stora tomma utrymmen som finns i stadsrummet form av rivna byggnader, men också stora grönområden.

Likt många andra städer har Landskrona en utmaning i att skapa en positiv identitet genom att förändra befolkningsstrukturen och öka attraktiviteten i centrum. Här spelar utformningen av Jönsaplan en viktig roll, betonade Gunilla Svensson och det förslag som nu presenterades skapas ett 40-tal bostäder i tre fastigheter som placeras diagonalt.

– Dessutom föreslår vi flera publika utrymme som exempelvis en restaurang med takterrass och flera andra lokaler för olika verksamheter. Dessutom kan Aina Berggrens färjeterminal finnas kvar, förklarade Finn Werne och båda betonade betydelsen av den nya småbåtshamnen för områdets karaktär.

Och vi ser gärna att man bygger två broar över till Nyhamn för att binda samman kvarteren på ett naturligt sätt.

– Nu kommer vi att presentera förslaget för byggnadsnämnden och går allt som på räls kan planen vara klar på nio, tio månader. Men det beror på handläggningen, förklarade en nöjd Gerd Bernström, ordförande i byggnadsnämnden under gårdagen presenterade förslaget för såväl byggherren JM som närmsta grannen Svenska Kyrkan.

Fakta
Gunilla Svensson driver projekt-undervisning på Lunds Tekniska högskola och är även slottsarkitekt för Landskrona citadell.

Finn Werne är professor i arkitektur på Lunds Tekniska Högskola och båda är bosatta i Landskrona.


Illustration: Gunilla Svenssons Arkitektkontor AB


Illustration: Gunilla Svenssons Arkitektkontor AB


Illustration: Gunilla Svenssons Arkitektkontor AB

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser