Annons

Kommunstyrelsen informerades om den nya influensan – Influensa A(H1N1)

Räddningschef Eva Lövbom och Stefan Segerman, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Omsorgsförvaltningen informerade i torsdags kommunstyrelsens ledamöter om den nya övergripande handlingsplanen vid pandemi. 

I handlingsplanen finns mer information om hur Landskrona stads verksamheter ska agera. En huvuduppgift är att omfördela resurser så att samhällsviktiga funktioner upprätthålls.

Annons
 

Som samhällsviktiga funktioner ses bland annat äldreboende, hemvård, räddningstjänst, elverket, barnomsorg och vatten, avlopp och värmeverksamheter. 

Med anledning av ändrade direktiv från Länsstyrelsen kommer Landskrona stads personal inte att vara prioriterade för vaccination, utan följer den turordning som finns för befolkningen i stort.

Mer information om nya influensan finns på bland annat:
www.landskrona.se
www.krisberedskapsmyndigheten.se/
www.socialstyrelsen.se/
www.lansstyrelsen.se/skane
www.skl.se/startsida.asp?C=24

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser