Annons

Fritid- och kulturchef hoppas på att Plantan får finnas kvar

Idag sammanträder stadens byggnadsnämnd och en av punkterna på dagordningen gäller aktivitetshuset Plantans vara eller icke vara. De boende i området har överklagat ett tillfälligt bygglov och fått rätt i Länsrätten. Detta har i korta drag lett till att tjänstemän på Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen skickat ett beslutsförslag på att verksamheten i byggnaden ska upphöra senast den 31 oktober.

Fritids- och kulturchefen Göran Nyström hoppas och tror dock på att verksamheten kommer att fortsätta oavsett vilket beslut som fattas.
– År 2000 beviljades ett bygglov för fastigheten som gjorde klart att den fick användas som kontor. Och den verksamhet som bedrivs idag tycker jag huvudsakligen handlar om kontorsarbete, säger Göran Nyström och förklarar.
– Vi har ett flertal föreningar som har sina kansli i huset och detta är definitivt att räkna som kontorsverksamhet. Men vi har även vad man skulle kunna kalla kursverksamhet där ungdomar engageras i olika ämnen och aktiviteter, och det är väl framför allt detta som är stötestenen. Jag tror inte att frågan om bygglov kommit upp om vi engagerat vuxna eller pensionärer.

Annons
 

Om det nu skulle gå så långt att verksamheten i huset ska läggas ner så finns det idag ingen back-upp.
– Nej, vi har ingen reservplan just nu men det får vi ta om det skulle behövas. Faktum är att det finns ett flertal intressenter. Förutom oss och grannarna så har vi Landskronahem som äger fastigheten och de måste också få komma till tals, avslutar Göran Nyström.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser