Annons

Fler hemlösa i sommar

Antalet hemlösa har ökat under sommarmånaderna och vid senaste mätningen saknade 107 personer egen bostad.
Ökningen oror oss och vi vill gärna veta vad som ligger bakom siffrorna, Jonas Esbjörnsson (S) andre vice ordförande i Vuxennämnden.

Vid årets början var 87 personer hemlösa och toppnoteringen nåddes i juni med 114 hemlösa. Av de hemlösa vid senaste mätningen var 64 män och 21 kvinnor och totalt fanns 22 hemlösa hushåll med barn. Merparten av de hemlösa, 55 personer, har någon form av stödboende genom de sociala myndigheterna och 41 bor tillfälligt hos kompisar eller är inneboende. Sju personer är uteliggare med tillfälligt boende på akutboende och fyra personer är omhändertagna.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser