Annons

Ledningarna byts ut – vattenproblemen kvarstår

Så sent som i fredags togs nya vattenprover i Häljarp.
– En del av proverna visade att vattnet var grumligt och innehöll för höga halter av järn och bedömdes därmed som tjänligt med anmärkning, skriver Emilie Jönsson, miljöinspektör vid Miljöförvaltningen i ett pressmeddelande.

Vattenledningarna till det drabbade området kommer nu att bytas ut och vatten till dryck och matlagning kommer framöver att erbjudas i färskvattentankar, en tank per u-gata tills arbetet är slutfört om sisådär fem månader.

Annons
 

Eftersom det under lång tid varit problem med dricksvattnet och att de åtgärder som gjorts ej hjälpt, så har det nu beslutats att det framöver kommer att erbjudas dricksvatten i tankar, till dess vattenledningarna är utbytta. Arbetet med att byta ut vattenledningarna kommer att påbörjas den 24 augusti och pågår i cirkaa 5 månader. Första etappen består i att lägga en ny vattenledning i skogskanten längs bostadsområdet. Därefter kommer vattenledningarna att bytas ut i gatorna och fastigheterna kommer att anslutas en efter en med start i september.

Ringsjövatten en bov i dramat
Dricksvattenproblemen i Häljarp beror dels på att det med tiden har blivit mycket utfällningar i ledningarna samt att man under detta år tillfälligt har bytt vatten från Bolmen till Ringsjön på grund av reparationsarbete. I slutet av juli hade man problem med förekomst av bakterier i dricksvattnet som gjorde att det klassades som otjänligt, därav kokningsrekommendationerna. Man ökade omsättningen på vattnet genom att öppna brandposter och sköljde bort bakterier. Ett ökat flöde på vattnet gör dock att bland annat rostpartiklar lossnar från ledningarna, vilket kan ge missfärgat och grumligt vatten. Dricksvattnet i området kommer troligtvis inte att bli bra förrän vattenledningarna är utbytta, därför erbjuds dricksvatten i tankar så länge.

Spolning av ledningsnätet kommer att göras kontinuerligt framöver. Vattenprover kommer att tas en gång per vecka, ett prov per u-gata, till dess vattenledningarna är utbytta i området.
Information om resultaten kommer att anslås på kommunens hemsida.

Varning för missförgning
– Vi vill göra de boende uppmärksamma på att missfärgat vatten kan påverka tvätt, meddelar Emilie Jönsson vidare och avslutar med att berätta att de  berörda hushållen framledes kommer att hållas informerade med lappar i brevlådorna, via kommunens hemsida och via media.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser