Annons

Landskrona får lägenhetsregister 2010

Lagen om lägenhetsregistret trädde i kraft 2006 och arbetet med att skapa detta register kommer att pågå till mars 2010. Efter årsskiftet 2009/2010 kommer Landskrona stad att ansvara för ett lokalt register. Insamlingen av uppgifter till detta börjar under vecka 31, då uppgifter om bostäderna ska lämnas till Lantmäteriet. Fastighetsägarna i Landskrona ska då ha fått ett brev med inloggningsuppgifter och erbjudande om att lämna in uppgifterna via lägenhetsregistrets hemsida.

Syftet med registret är att göra det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik som underlag för statlig och kommunal verksamhet inom bostadsbyggande, utvärdering av social välfärdspolitik och forskning, meddelar Landskrona stad i ett pressmeddelande.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser