Annons

Handlingsplan tas fram inför svininfluensan

Under en period av sex till åtta veckor i höst räknar man med att femton procent av Landskrona stads anställda kommer att ligga sjuka i svininfluensan. Två av dessa veckor kommer så många som femtio procent att vara insjuknade och borta från arbetet, allt enligt en artikel i Skånska Dagbladet.

För att möta det väntade utbrottet av influensa håller man i Landskrona på att ta fram en handlingsplan och de ansvariga för denna är Stefan Segerman, medicinskt ansvarig sjuksköterska på omsorgsförvaltningen och Eva Lövbom, räddningschef.
Handlingsplanen bygger på rekommendationer från WHO och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Annons
 

Men någon exakt plan, som täcker alla tänkbara situationer, går inte att få fram.
– Det gäller att ta fram en beredskap, man måste läsa av läget när det uppkommer, säger Eva Lövbom till tidningen.
– Och varje förvaltning måste själv ansvara för att man tar fram en plan, tillägger Stefan Segerman.

Ett förväntat problem kan till exempel vara frågan om vem som ska betala ut personalens löner om hela personalavdelningen ligger sjuk? Men än värre kan de bli för de invånare som på något sätt är beroende av till exempel omsorgsförvaltningens tjänster.
– Vi har 1 800 brukare som är beroende av att vi kommer till dem. Blir stora delar av personalen sjuk kan det bli problem att till exempel få ut matportioner till de äldre, säger Stefan Segerman.

Faran med svininfluensan är dock inte någon hög dödlighet, utan snarare att så många förväntas drabbas av den.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser