Annons

75 000 i månaden och färre förmåner

När Tomas Johansson den1 september tillträder som ny chef för Barn- och ungdomsnämnden kan han se fram emot en månadslön på 75 000 kronor. Bara Peter Billquist, stadsdirektören i Landskrona, uppges ha en högre lön med sina 79 800 kronor.

Dock fick Johansson inte behålla den tjänstebil som han disponerat i sin roll som utbildningsdirektör för gymnasieförbundet, sitt förra uppdrag.
– 75 000 är en väldigt hög lön sett ur ett kommunalt perspektiv. Men det är inte rimligt att han ska ta ett större uppdrag som BUN-chef och samtidigt markant sänka sin lön, säger Torkild Strandberg som har mer än trettiotusen mindre i månadslön som kommunalråd.

Annons
 

Socialdemokraterna är kritiska till anställningsprocessen rörande den nye BUN-chefen och säger i ett särskilt yttrande till Kommunstyrelsen bland annat: ”Tomas Johanssons kvalifikationer är goda och vi har inga erinringar mot förslaget i sig. Däremot är vi skeptiska till anställningsprocessen. Vår huvudanmärkning riktar sig förutom mot rekryteringsprocessen även mot sättet att förhandla fram anställningsvillkoren för den nya befattningshavaren. Tomas Johanssons lönekrav är alltför vidlyftiga och därför är det inte möjligt att tillgodose dessa utan att skapa allvarliga störningar i den fortsatta löneutvecklingen inom kommunen”.

När Landskrona Direkt idag sökte Torkild Strandberg för att utröna en del hittills obesvarade frågor kring den nye BUN-chefen och hans anställning svarade han så här på frågan om Tomas Johansson kommer att vara tjänstledig eller säga upp sig från sin förra tjänst som Utbildningsdirektör för gymnasieförbundet.
– Han kommer att begära tjänstledighet från denna.

Det är det ju fler som gjort utan att ha fått detta beviljat, hur ser du på att den nye chefen ska vara tjänstledig från ett annat uppdrag?
– Det är ju naturligtvis gymnasieförbundets egen organisation som ska pröva detta. Men jag har inga problem med en sådan situation, han kommer att jobba med samma typ av frågor. Därmed betyder det inte att det kan sträcka sig över en orimligt lång tid, eller så.

Tomas Johansson får inte behålla tjänstebilen från förra uppdraget, hur blir det med andra löneförmåner såsom mobiltelefon, bredbandsuppkoppling i bostaden och så vidare?
– Han kommer att ha exakt samma som övriga förvaltningschefer och hur det ser ut får ni kolla med personal.

– Det lär finnas vissa (S)-tungor som hävdar att ni i treklövern vill göra Johansson till chef för hela skolverksamheten; det vill säga förskola-grundskola-gymnasieskola. Har du någon kommentar till det?
– Förutsättningarna för gymnasieförbundet har förändrats i grunden i och med Kävlinges uttåg ur detsamma, det fria gymnasiesöket i hela Skåne och så vidare. Därmed måste vi titta på hur en ny organisation ska se ut i framtiden, om all utbildning möjligen kan förläggas till en egen organisation. Det är något vi måste undersöka.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser