Annons

Högni fick nytt avslag på tjänstledighetsansökan

Återigen avslog kommunstyrelsen en ansökan från Högni Hansson om tjänstledighet. Högni hade denna gång ansökt om att vara tjänstledig från sitt uppdrag som förvaltningschef på miljöförvaltningen på 40 % för att undervisa vid Lunds universitet. Högni Hansson räknas till en av Sveriges ledande miljöexperter.  

Som ett alternativ ansökte Högni Hansson om att få arbeta 80 % till 90 % av lönen enligt förslag som finns i effektiviseringsprogrammet.

Annons
 

Socialdemokraterna yrkade på att  bordlägga ärendet, vilket avslogs efter votering. Kommunstyrelsen beslutade att avslå ansökan i båda dess delar. Socialdemokraterna menade att ansökan skulle bifallas, Sverigedemokraterna valde att inte delta i beslutet.

Anders Westin, socialdemokratisk ledamot i kommunstyrelsen är upprörd över beslutet.
-Vi har i många år kämpat för en bättre kontakt med universiteten i Lund. Högni har varit en garant för ett fördjupat samarbete mellan Landskrona och Lunds universitet framförallt på miljöområdet samtidigt vet vi  alla att klimatfrågan är vår tids ödesfråga, säger Anders Westin som nu anser att kommunledningen och stänger den akademiska dörren mot Lund.
– Att Miljöpartiet sviker Högni Hansson är ett stort mysterium. Varför ska man rösta på ett parti som inte ens tar strid för den högste tjänstemannen inom miljöområdet och att som Sverigedemokraterna gör numera regelbundet avstår från att rösta i viktiga frågor är ynkligt, avslutar Anders Westin.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser