Annons

Digital Storytelling öppnar upp för dialog

I måndags presenterade Centrum & Österlyftet ”Digital Storytelling” för bland andra integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni och statssekreterare Christer Hallerby. Det hela skedde på en stor nationell konferens i Botkyrka kring värdegrund och dialog. På konferensen presenterade och diskuterade föreningar, organisationer och kommuner olika metoder för att öka engagemanget kring värdegrundsfrågor.

Centrum & Österlyftets bidrag, Digital Storytelling, handlar om att ge medborgarna möjlighet att tillsammans kunna skapa och sprida sina egna berättelser – berättelser som öppnar upp för dialog mellan människor. Med enkla digitala verktyg och tillsammans med andra skapar varje individ sin digitala berättelse med bild, tal, musik med mera. Berättelserna kan spridas på många olika sätt – till exempel hemsidor, digitala nätverk, Facebook, DVD och TV. De väcker nyfikenhet, de stimulerar till samtal och skapar samhörighet.

Annons
 

Centrum & Österlyftet jobbar med Digital Storytelling tillsammans med Digital StoryLab, Köpenhamn, och Copenhagen Business School samt gymnasieskolan, Folkuniversitetet, Sfi, föreningar, företag, eldsjälar och många andra. Utgångspunkten i arbetet är Digital Storytelling som verktyg för att kunna presentera affärsidéer. Men har utvecklats till att handla om många olika områden och då inte minst Digital Storytelling som verktyg för dialog och delaktighet.

Nikoline Lohmans, Digital StoryLab, Christophe Contassots och Jan Nilsons, Centrum & Österlyftet, presentation väckte nyfikenhet och intresse och öppnade upp för en positiv diskussion kring nya möjligheter.

Centrum & Österlyftet arbetar med Digital Storytelling inom Entreny (Nystartskontor). Arbetet bedrivs med stöd från Tillväxtverket.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser