Annons

Besparingar att vänta

Årets budgetdebatt blev något av en tjuvstart på nästa års valrörelse.
Efter en lång och stundtals het debatt röstade fullmäktige för den styrande Treklöverns budgetförslag som bland annat innebär tuffa sparkrav för de olika nämnderna, allt för att uppnå en budget i balans.
– Innan det blir bättre kommer det att bli sämre, poängterade kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) som i sin presentation av Treklöverns förslag betonade de prioriterade sektorerna, trygghet, skola, arbete och bostäder.

Treklövern vill satsa mycket på de som redan har och alla som hamnat utanför får skylla sig själva, analyserade Lars Ståhl (V) budgeten och Niklas Karlsson (S) citerade bibeln.
– Åt den som har ska varda givet, det präglar Treklöverns budget.
Socialdemokraterna och Vänstern ville båda möta den djupa lågkonjunkturen med att underbalansera budgeten för 2010.

Annons
 

Socialdemokraterna ville satsa fem miljoner kronor på en riktad jobbsatsning medan Vänstern bland annat ville satsa två miljoner kronor extra på skolan, en miljon på personalförstärkningar inom äldreomsorgen.
Sverigedemokraterna föreslog en skattehöjning med 25 öre som skulle ge 14 miljoner kronor extra i stadskassan och dessutom ville partiet satsa 10 miljoner kronor för att motarbeta ungdomsarbetslösheten.

Nu förblir kommunalskatten för 2010 oförändrad på 20 kronor och 24 öre per intjänad hundralapp. Därmed ligger Landskrona fem öre under genomsnittet för kommunalskatten i Skåne. Jämfört med riket i helhet ligger Landskrona 48 öre under snittet på 20 kronor och 72 öre.

Från vänsterblocket var kritiken hård mot Treklöverns besparingar som man menade kommer att gå ut över välfärden och bland annat vården av de äldre.
När vi drabbades av den förra krisen så var det socialdemokreterna som drog ner. Nu är vi inne i en mycket djup kris och då är tonläget ett annat, replikerade Torkild Strandberg.
Typiskt för Torkild att diskutera vad andra gjorde i en annan tid, det hade varit bättre om han höll sig till de frågor vi diskuterar i dag, påpekade Niklas Karlsson och sade att om man ändå skall titta i backspegeln så kan man blicka tillbaka till krisen på 1930-talet.

– Torkild har själv jämfört dagens kris med 30-talet, då satsade dåvarande finansministern Ernst Wigforss för att möta problemen och lade grunden till det svenska folkhemmet. Det är precis vad vi vill göra i dag, tyckte Niklas Karlsson.

Efter en lång och stundtals het debatt vann Treklöverns förslag och därmed är rambudgeten för nästa år spikad.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser