Annons

Tvistar om dispenser

Miljönämnden eller byggnadsnämnden, det är frågan när det gäller framtida dispenser. Kommunstyrelsen föreslår miljönämnden som instämmer i förslaget. Men byggnadsnämnden vill annorlunda och föreslår sig själv.
– Eftersom det är vi som tar fram detaljplaner och beviljar bygglov så är det rimligt att nämnden handlägger frågor om dispens från strandskyddet, motiverar ordförande Gerd Bernström (M) beslutet.

Frågan kommer nu att avgöras av kommunfullmäktige. Bakgrunden till beslutet är regeringens beslut att luckra upp strandskyddet och ge kommunerna ökade möjligheter att bevilja dispenser.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser