Annons

Jobb och välfärd prioritera(s)

Socialdemokraterna väljer att satsa på jobben och välfärden. Det framgår av partiets budgetförslag för nästa år.

– Jobben är en förutsättning för välfärden som i sin tur är avgörande för människors trygghet, förklarade oppositionsrådet Niklas Karlsson (S) och bland satsningarna märks 15 miljoner kronor över tre år på en jobbsatsning i stil med projektet ”Arbete i stället för bidrag”.

Annons
 

– Det projektet blev framgångsrikt och med tanke på den höga arbetslösheten, inte minst bland ungdomar i Landskrona, är det här en mycket angelägen satsning, menar Niklas Karlsson och tillägger att personer som i dag uppbär försörjningsstöd på så sätt kan få arbete och därmed underlätta möjligheterna att komma ut på arbetsmarknaden.
Socialdemokraterna vill också satsa 3,5 miljoner kronor nästa år på utbildningar mot arbetslöshet.
– Skalar man bort partipropagandan från Svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet så framkom tydligt att företagen har svårt att rekrytera arbetskraft med rätt utbildning. Det vill vi ändra på genom ett tätare samarbete med parterna om riktade satsningar på olika yrkesutbildningar.

Inom välfärden vill socialdemokraterna satsa 3,5 miljoner kronor mer än den styrande Treklövern på äldre- och handikappomsorgen.
– Vi vill inte skära i en redan ansträngd verksamhet och säga upp personal. Därför föreslår vi den här satsningen, betonar Niklas Karlsson och dessutom vill partiet satsa en miljon kronor på att förbättra kvalitén på maten till de äldre.
– Ambitionen är att de äldre skall få närproducerad mat, förklarar han och betonar att maten också spelar en viktig social funktion för många äldre.

Vidare vill partiet satsa en miljon kronor på olika ungdomsprojekt. Några exempel på projekt som fungerar i dag är Bois i centrum och Unga röster.
– Vi tror att det finns fler kreativa idéer bland ungdomarna för att bryta passiviteten, därför vill vi göra den här satsningen.
Avslutningsvis vill socialdemokraterna plocka bort borgensavgiften för Landskronahem, som man menar drabbar hyresgästerna och dessutom satsa på en busslinje till Örja.

På måndag kommer nästa års rambudget att behandlas i kommunfullmäktige.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser