Annons

Lärare belönad

Emma Anderberg som arbetar som 1-7 lärare i Glumslöv har nyligen tilldelats medel ur Andreas Lindhs minnesfond. Ur motiveringen läser vi bland annat: ”Emma har inte varit lärare i så många år, men är en fantastisk förebild för många unga lärare” och ”Emma skaffar sig hela tiden ny kompetens för att kunna möta varje elev. Hon är positiv, ser elevers styrkor och möjligheter och har också en mycket god förmåga att kommunicera med föräldrar om deras barns speciella behov”.

Andreas Lindhs minnesfond disponeras av BUN och ska enligt bestämmelserna användas till bidrag åt duktiga lärare och andra för skolan nyttiga ändamål. Samtliga grundskolerektorer har getts möjlighet att nominera kandidater till fonden.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser