Annons

Två gymnsieskolor läggs ner

Färre elever ger mindre klirr i kassan för Landskrona, Kävlinge och Svalövs gymnasieförbund som därför måste spara närmare 6,4 miljoner kronor.

– En del åtgärder är redan genomförda, men mer återstår för att vi skall nå målet, förklarar utbildningsdirektör Tomas Johansson.
Den enskilt största besparingen, drygt 3,7 miljoner kronor, skall genomföras genom reducering av tjänster och lokaler.

Annons
 

– Kommunen tittar på möjligheterna att upplåta visa av lokalerna som aulan och matsalen till en privat aktör för konferensändamål, berättar Tomas Johansson och om så blir fallet kommer gymnasieförbundet att köpa in skolmaten.
Om två år väntas elevkullarna ha minskat med runt 15 procent och därför kommer två av de sju gymnasieskolorna att läggas ner.
Skolorna som upphör är Justus Tranchell och Elise Malmros gymnasiet som ansvarat för det individuella programmet.

– Detta läggs nu ut på de övriga skolorna, förklarar Tomas Johansson.
Gymnasieskolorna i Svalöv och Kävlinge berörs inte av förändringsarbetet. Kvar blir också Selma Lagerlöf gymnasiet, Enoch Thulin och Allvar Gullstrand.
– Sammanslagningen av skolorna innebär att vi anpassar verksamheten bättre till elevunderlaget och gör samtidigt besparingar på administrativ personal, säger Tomas Johansson som också håller dörren öppen för övertagandet av eleverna som läser vid komvux.

– Där pågår en översyn och i augusti förväntas vi vara klara, betonar han och i dagsläget talar det mesta för att komvux hamnar i gymnasieförbundets regi.
Ser man till besparingar som redan är genomförda så handlar det om en inte tillsatta tjänst som utvecklingschef samt personalreduktion vad gäller elevintagning och skolpsykolog. Dock ska nya verksamhetschefer tillträda höstterminen 2009 och senast till läsåret 2010/2011 skall alla elev- och personalomflyttningar vara genomförda.

Studentfesten minskas
Årets avgångsklassar kommer inte att märka av de kärvare tiderna, men nästa år halveras budgeten för skolavslutningen vilket innebär att 200 000 kronor mindre satsas på avslutningsfirandet.

– Det betyder att vi inte kommer att ha något tält på Kasernplanen, men det kommer att bli trevligt ändå, lovar Tomas Johansson avslutningsvis.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser