Annons

Svårt sia om junivädret

Det fina aprilvädret fortsatte in i maj. Det noterar Hans Lehrecke från sin privata väderstation i Glumslöv.
– Mellan den nionde april och tredje maj hade vi bara nederbörd en gång och det var dygnet 27/28 april, berättar han.

Medeltemperaturen var något över den normala med 12 grader jämfört med det gångna kvartsseklets 11.8.
– Temperaturtoppar fick vi den tjugosjätte respektive den trettionde med 23 grader och på månadens sista dag nåddes hela 26, vet Hans Lehrecke och meddelar att nattemperaturen aldrig understeg tre grader.

Annons
 

Sexton grader var annars en populär maxtemperatur. Inte mindre än nio dygn uppmättes denna. Den varmaste majmånaden hittills är 1993 med 15 grader i snitt samt 2000 med 13.8 grader, medan 1995 var mycket kylig med sina 6.4.

Maj blev en sommarmånad med 23 dygn med ett snitt över 10 grader.
Nederbörden stannade på 48 mm mot normalt 45 mm med jämn fördelning över 14 dygn. Den åttonde fick vi mest med 10 mm. Månaden  står sig slätt mot  2007 då det kom hela  96 mm medan vi 1989 endast fick 6.5 mm.

Har maj varit vänlig mot grödorna?
– Man kan väl lugnt påstå att säden står ovanligt fin. Den varma april bäddade för att Erik (18 maj ) bar ax. Men lantbrukarna längtar efter regn, då det stora underskottet i april  har en negativ inverkan på dagens situation, noterar Hans Lehrecke.
– Rapsen blommade tre veckor  och det måste ha varit en upplevelse att få flyga över det skånska landskapet i mitten av maj.

När det gäller exotiska gäster i det skånska landskapet, så noterar Hans Lehrecke vidare att näktergalen gladde  med punktlig ankomst till  snårvegetationen vid Öresunds strand.
– På tal om strand har havstemperaturen inte rört sig mycket. Den tjugosjätte uppmätte jag 17 grader men redan till Valborg var det 16 grader i vattnet.       

Svårt sia om juni
Slutet av månaden blev april lik med sitt vackra väder. Frågan är nu hur sommarmånaden juni kommer att bli?
Tyvärr lär inte det vackra vädret stanna någon längre tid. Redan på tisdag väntas kyligare luft tränga ner till Götaland.  Det är omöjligt att sia om hur månaden kommer att bli, säger Hans Lehrecke försiktigt.
–  En fin maj följs ofta av en dålig juni. I år har maj varit ett mellanting, så det blir extra svårt att säga något om hur juni blir. Tyvärr är det meteorologiska skeendet inte lika förutsägbart som det astronomiska, avslutar väderentusiasten Hans Lehrecke.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser