Annons

Golfkonkurs i Häljarp

Under tisdagen försattes Öresund Golf AB i Häljarp i konkurs. De tidigare ägarna uppges att under en lägre tid ha sökt en långsiktig lösning, men fann att de höga kostnaderna för verksamhetens uppstart slutligen tvingade bolaget till en konkurs.
– Öresunds Golfklubb och dess cirka 2900 medlemmar påverkas inte av konkursen utan verksamheten kommer att fortsätta i oförminskad omfattning, säger ordföranden Mats Rosendahl.

Tillsammans med markägaren och konkursförvaltaren för man förhandlingar om hur framtiden för banan kan komma att se ut.
– Vi hoppas att kunna presentera en ny ägarstruktur inom kort och välkomnar en stabil, långsiktig ekonomisk lösning med ett starkt lokalt ägarengagemang, säger Mats Rosendahl.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser