Annons

Högsta betyg för Tycho Brahe museet

I april anordnades Nordisk Museikonferens i Malmö och Köpenhamn. Drygt 550 deltagare från museisektorn fanns med under konferensen, som i år hade inriktning mot de högaktuella miljöproblemen.

Tycho Brahe museet var med som utflyktsmål under tredje och sista dagen. 50 konferensdeltagare valde att resa till museet där de skulle tillbringa hela dagen på museiområdet.

Annons
 

Under dagen fick deltagarna lyssna till guidade visningar med mål att bjuda på en tankeväckande resa kring människans uppfinningsrikedom, Tycho Brahes arbete, universums storslagenhet och människans litenhet. Dagen avslutades med en gemensam vandring längs museets skalenliga Planetstig som sträcker sig mellan museet och Bäckviken.

Övriga besöksmål som var delaktiga som utflyktsmål under konferensen var bland andra Fredriksdal i Helsingborg, Brede, Barsebäck och Statens Museum for Kunst i Köpenhamn. Tycho Brahe museet var dock det enda som fick det högsta betyget 5,0.

Nordisk museikonferens anordnas av Riksförbundet Sveriges museer.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser