Annons

Polisen svarar på kritiken

Brottsförebyggande rådet konstaterade i sin rapport på måndagen om kameraövervakningen i Landskrona bland annat att ”kamerorna har knappast alls använts av polisen för att klara upp brott”.

Varför är det så, Mats Karlsson, vikarierande närpolischef?
– Jag har i efterhand fått sätta mig in i detta, gått igenom samtliga polisanmälningar som gjorts under den aktuella tiden, och kan bara konstatera att vi har brustit i informationen inom polisen vad gäller möjligheterna att begära fram och granska materialet från övervakningskamerorna. Emellanåt har det också varit en del oklarheter huruvida kamerorna verkligen varit igång eller inte, men detta tror jag visserligen bara är en liten del i det hela, säger Mats Karlsson.

Annons
 

Att sprida informationen om möjligheterna att begära fram och granska inspelat material tycks alltså vara den springande punkten.
– Det är en ganska stor mängd människor inblandade i ett ärende eller en utredning, och det räcker inte att bara informera lokalt då ett ärende exempelvis kan handhas av en förundersökningsledare i Helsingborg, menar Karlsson.

– Vi har inte skött denna informationen bra, men kommer att rätta till det och har beslutat att göra en egen utredning om ett halvår för att se hur vi utnyttjat övervakningsfilmerna, säger Mats Karlsson avslutningsvis och menar också att det numera välkända samarbetet med kommunen fungerar mycket bra och att inga organisatoriska hinder varit orsaken till det uteblivna användandet.

Läs mer:
Kameraövervakningen utvärderad

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser