Annons

Bolagisering ska ge miljonavkastning

Genom att lägga de affärsdrivande verksamheterna för fjärrvärme, el och data i ett kommunalt bolag räknar kommunen med en årlig avkastning på mellan 20 och 25 miljoner kronor.

– Det är vanligt att göra så i flera andra kommuner, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) med anledning av den utredning som ligger till grund för förslaget.
Socialdemokraterna ställer sig kritiska till att frångå den rådande självkostnadsprincipen.
Att skapa kommunala bolag har vi inga problem med, men att plocka ut överpriser för att finansiera den kommunala välfärden anser vi vara fel. Från vår utgångspunkt är det självkostnadsprincipen som gäller, påpekar Niklas Karlsson (S) och befarar en höjning av fjärrvärmetaxan med mellan 10 och 15 procent för att nå avkastningsmålet.
Det innebär att fjärrvärmekollektivet får vara med och betala för välfärden två gånger, först via skattsedeln och sedan genom höga fjärrvärmetaxor.

Annons
 

Nolltaxa idag
I dag är det nolltaxa som gäller, vilket innebär att kommunen inte kan ta ut högre avgifter än vad det kostar att producera fjärrvärme.
Under senare år har det milda klimatet gjort att fjärrvärmen gått med stora plus, i år pekar budgeten mot ett överskott på runt 15 miljoner kronor och redan har Tekniska verken närmare 90 miljoner kronor undanstoppat på fjärrvärmekontot.
Det är pengar som inte får användas i den löpande kommunala verksamheten, men vid en bolagisering kan kommunen plocka ut en avkastning som fritt kan användas för annan kommunal verksamhet.
– Från vår sida är det viktigt att varje verksamhet bär sina egna kostnader, med det här förslaget riskerar fjärrvärmekollektivet att få betala mer för välfärden än övriga kommuninvånare, påpekar Niklas Karlsson.
Från den styrande Treklöverns sida ser man det som självklart att kommunen får avkastning på satsat kapital.

– Det är kommuninvånarna som tar riskerna med investeringarna och då är det också rimligt att invånarna får avkastning på satsat kapital, menar Torkild Strandberg och frågan lär hamna på fullmäktiges bord vid junimötet.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser