Annons

SiS bildutställning visas på Stadsbiblioteket

Inom ramen för skolverksamheten har Statens institutionsstyrelse, SiS, för första gången utlyst en bildtävling bland ungdomarna på särskilda ungdomshem. Över 100 fantastiska bidrag har kommit in och blivit en bok, en kalender och en utställning. Delar av utställningen visas nu på Stadsbiblioteket i Landskrona den 26-28 maj.

Ungdomarna hos SiS är mellan 12 och 21 år. De är tvångsomhändertagna därför att de har allvarliga sociala problem, vissa missbrukar alkohol och droger och de har ofta ett utagerande beteende. Det finns också ungdomar hos SiS som är dömda till sluten ungdomsvård. De har begått brott och vistas på särskilda avdelningar. Många ungdomar har dessutom misslyckats i skolan. Hos SiS får de chansen att reparera en trasig skolgång. Undervisningen bedrivs enskilt eller i små grupper.

Annons
 

Fakta
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver vård, utredning och behandling av ungdomar med allvarliga sociala problem och vuxna missbrukare. Vården bedrivs vid 31 särskilda ungdomshem och 13 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för påföljden sluten ungdomsvård, LSU. SiS erbjuder individuell behandling men har även behandling för specifika grupper, som grova ungdomsbrottslingar, adopterade ungdomar med allvarliga problem, sexuella förövare, svårt relationsstörda flickor och flickor som utsatts för sexuella övergrepp samt ungdomar med neuropsykiatrisk problematik. En viktig del i SiS uppdrag är att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser