Annons

Kameraövervakningen utvärderad

Brottsförebyggande rådet, BRÅ, presenterade idag en utvärdering av kameraövervakningen i centrala Landskrona. I denna visar det sig att kamerorna som satts upp i innerstaden haft liten effekt på våldsbrottsligheten, men att den upplevda tryggheten ökade.
– Ett gott samhällsklimat är beroende av att människor känner trygghet. Både faktisk brottslighet och upplevd otrygghet skadar tilltron till samhället. Därför är det en demokratisk förpliktelse att bekämpa både kriminaliteten och otryggheten. Kameraövervakning är ett viktigt redskap i detta, säger Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg i en kommentar.

Att kameraövervakning inte ensamt kan lösa brottsligheten och att den dokumenterade effekten av den varit blygsam kommenterar Strandberg så här:
– Att övervakningen i sin nuvarande omfattning inte nått ända fram när det gäller att få ner brottsligheten är för mig ett argument att utöka den. Inte att ifrågasätta eller avveckla den, säger han.
För mig är det lätt att konstatera att den omfattning kameraövervakningen i Landskrona har är alltför begränsad för att ge en tydlig effekt.

Annons
 

BRÅ:s utvärdering av försöket med de 16 installerade kamerorna visar bland annat att de anmälda våldsbrotten utomhus rent av ökade med över 70 procent på de aktuella gatorna under det första året med övervakning. Även om detta delvis kan förklaras av en generell ökning när det gäller krogrelaterat våld utomhus så står det klart att kamerorna inte lett till en minskning av de anmälda våldsbrotten. Det konstateras också att kamerorna knappast alls använts av polisen för att klara upp brott, något som irriterar Torkild Strandberg.
– Detta gör mig både förvånad och irriterad. För mig är det självklart att den möjlighet som kamerornas bilder erbjuder ska utnyttjas, säger han.
– Den information som polisen gett gör att det finns starka skäl att tro att polisen omedelbart kommer att ändra sitt arbetssätt till det bättre, avslutar Strandberg.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser