Annons

Budget i balans utan skattehöjning

Trots minskade intäkter på 83 miljoner kronor nästa år så räknar den styrande Treklövern med att klara en budget i balans för 2010 utan att behöva höja skatten.

– Vår ambition är att klara de nödvändiga justeringarna utan skattehöjning, förklarade kommunstyrelsens ordförande Torklid Strandberg (FP) när han tillsammans med Tutti Johansson Falk (M) och Kjell Schöld (MP) redogjorde för Treklöverns förslag till rambudget för 2010.

Annons
 

För att klara de uppsatta målen skärps kraven på nämnder och förvaltningar att hålla budgeten. Dessutom införs sparkrav på mellan 0,4 och två procent vilket väntas ge närmare tio miljoner kronor.
– Här har vi resonerat med förvaltningscheferna som bedömer målsättningen som rimlig, betonade Tutti Johansson Falk.
Även om personal inte skall sägas upp, så kommer personalen att reduceras med runt 100 personer eftersom alla återanställningar kommer att provas noga.

– Detta är ett led i effektiviseringsprogrammet på 50 miljoner kronor som kommer att löpa under tre år, betonade Torkild Strandberg och i förslaget ingår även optimering av lokaler, bolagisering av exempelvis fjärrvärmen och konkurrensutsättning av städ- och kostverksamhet.
Genom att hålla bättre i pengarna och inte vara lika generösa med exempelvis kurser för personalen eller representation skall förvaltningarna spara runt fyra miljoner kronor.
Tekniska nämnden skall också spara tre miljoner på exempelvis lägre ambitioner avseende skötsel av stadens parker.

Två förvaltningar får utökade ramar jämfört med innevarande år, det är Barn och ungdomsnämnden och Omsorgsnämnden som får vardera 2,5 miljoner kronor i utökad ram.
– Här handlar det om kärnverksamheter som vi vill värna om, förklarade Kjell Schöld.
Treklövern föreslår dessutom en fortsatt trygghetssatsning på 12 miljoner kronor, pengar som bland annat skall gå till Blåjackorna, kvinnofridscentrum och stödcentrum för unga brottslingar.
Planerade investeringar som nytt färjeläge för Ventrafiken, skolvillor i Häljarp, äldreboende på Helsingborgsvägen och Ny skola i Häljarp fortsätter som planerat.

Rambudgeten för 2010 kommer att beslutas i kommunfullmäktige den 15 juni och då kommer även budgetförslagen från socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och vänstern att debatteras.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser