Annons

Svårt hitta rätt kompetens för teknikföretagen Landshövding Göran Thunhammar lyssnade till Göran Anderberg, ordförande i IndustriArenan vid presentationen av morgondagens Teknik Collage.

När Göran Anderberg, vd för Huhnseal, söker ny personal går det trögt.
– Enligt Arbetsförmedlingen finns det inga arbetslösa yrkesarbetare i Landskrona, förklarade han när nätverket IndustriArenan på tisdagen gästades av landshövding Göran Thunhammar i samband med presentationen av nya Teknik Collage.
– Skall vi klarar rekryteringen av utbildad arbetskraft till industrin så måste vi bredda utbildningen och göra industrijobben populära bland ungdomen, betonade Göran Anderberg och fick medhåll av utbildningsdirektör Tomas Johansson från Gymnasieförbundet.
– Vi var först ut med att starta Teknik Collage i Skåne och nu är det dags att ta nästa steg och bredda utbudet av utbildningen, menade han och riktade samtidigt en uppmaning till studievägledarna på grundskolan.
– Lämna skolan och besök industrierna i kommunen, det är viktigt i arbetet med att vägleda eleverna inför framtida yrkesval, påpekade Tunhammar.

Göran Thunhammar betonade Skånes och Landskronas geografiska läge i en expansiv region, men höjde samtidigt en varnande finger inför framtida utmaningar.
– Det är viktigt att inte låta kortsiktiga mål skymma de långsiktiga och just därför måste vi i dag se till att utbilda personal för framtida behov och här spelar Teknik Collage en viktig roll, betonade han och konstaterade samtidigt att industrijobben i dag inte är att likna vid gårdagens.
– Många har tyvärr en gammal, felaktig bild av industriarbete och här har skolan en viktig roll att fylla genom att visa upp den moderna industrins möjligheter för ett framtida yrkesval.

Annons
 

I svenskt näringslivs senaste ranking av företagsklimatet så backade Landskrona vad gällde skolans syn på företagande med hela 97 placeringar, från plats 58 bland landets 290 kommuner till plats 155.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser