Annons

Beslut om planer för seniorboende på Lägerplatsen dröjerFörslaget från Annehem visar de fyra punkthusens placering på Lägerplatsen. Illustration: Tema Arkitekter

Planerna på 31 nya lägenheter för seniorboende på Lägerplatsen intill Exercisfältet dröjer.
– Byggnadsnämnden har bordlagt frågan på mitt förslag, berättar nämndens ordförande Gerd Bernström (FP) och anger som motivering att det behövs ytterligare diskussioner innan nämnden tar beslutet om samråd kring förslaget till detaljplan.
– Personligen tycker jag att förslaget är bra och vi behöver den här typen av bostäder i Landskrona, förklarar Gerd Bernström, men socialdemokraterna vill bevara det sammanhållna grönområdet.
– Vi har inte ändrat uppfattning. Vår ambition är att behålla det grönt stråket som går från golfbanan, via Exercisfältet och Lägerplatsen vidare genom Granet mot Gråen, poängterar Roy Wernberg (S).

Initiativet till att bygga fyra punkthus med 31 lägenheter kommer från Annehem och redan när de första planerna presenterades så klagade grannarna, inte minst på byggnadernas höjd.
Den gången återremitterades ärendet för att utreda möjligheten att bygga lägre än fyra våningar.
– Eftersom det handlar om seniorboende så är hiss en nödvändighet och då är det inte ekonomiskt försvarbart att bygga lägre, menar Gerd Bernström som hoppas att ytterligare betänketid skall få nämndens ledamöter på andra och bättre tankar.
– Det är viktigt att vi får en seriös diskussion kring det här förslaget och det är min förhoppning att vi skall få majoritet för att gå vidare med samråd kring den föreslagna detaljplanen, menar Gerd Bernström.

Annons
 

Om nämnden vid nästa sammanträde väljer att gå vidare så väntar samrådsmöte med berörda grannar som tidigare kritiserat förslaget, inte minst höjden på byggnaderna.
– Vi reagerar fullständigt negativt. Det är samma storlek och höjd på husen som tidigare. Kommunens har egna planer om grönområden och gröna stråk och nu vill man bygga på mitt på det smalaste stället i ett grönt stråk. Självklart kommer vi att överklaga, säger talesmannen för grannarna Henrik Sorgenfrei till HD.

Så av allt att döma lär det dröja innan Landskrona får ett seniorboende på Lägerplatsen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser