Annons

Nämndeman utröstad efter jävmisstanke

Per Ekwall (M) fick inte delta när miljönämnden röstade för att kräva utdömandet av vitet på 300 000 kronor riktat mot Tullstorp Förvaltnings AB. En majoritet av nämndens ledamöter ansåg att Per Ekwall var jävig och representerade Tullstorp Förvaltnings AB i ärendet.
– Han använde själv ordet representera och det kan man inte göra när det handlar om myndighetsutövning. Då kan nämndens opartiskhet komma att bli ifrågasatt, menade ställföreträdande miljöchef Håkan Ärnflykt och det ansåg även en majoritet av nämndens ledamöter bestående av socialdemokrater, sverigedemokrater och miljöpartister.

Per Ekwall fick i sin tur stöd av Peder Weibull (M), Ronnie Persson och Göran Öman, båda folkpartister.
– Helt sjukt, tyckte Per Ekwall själv om anklagelsen.
– Efter beslutet i november förra året så ville jag informera mig lite bättre i ärendet och tog kontakt med Tullstorp Förvaltnings AB, det anser jag vara min skyldighet som folkvald. Jag har ingen som helst koppling till bolaget i fråga, poängterade han och hänvisade till ett tidigare fall, föroreningar i Saxtorp, där han anser att förvaltningen undanhållit nämnden viktig information.
– Jag upplever att vi inte fått all information och mot den bakgrunden är det min skyldighet att själv inhämta upplysningar i ärendet. Mer än så har jag inte gjort, betonade Per Ekwall men en majoritet av nämnden ansåg att han gått ett steg längre och röstade därför för jäv.

Annons
 

Bakgrunden till kravet på 300 000 kronor i vite är att oljeförorenad mark på området hotar grundvattentäkten i Tullstorp. Mätningar, som nämnden fick del av precis före sammanträdet, visar också att misstanken var befogad.
– Det finns föroreningar som går åtminstone en meter ner i marken och där finns också grundvattnet, därför är det viktigt att den förorenade jorden snabbt grävs upp och tas om hand, förklarade Håkan Ärnflykt och det var en enig nämnd som ställde sig bakom föreläggandet.

Nu har Tullstorp Förvaltnings AB några veckor på sig att gräva upp den förorenade marken och därmed slippa betala ut vitet. Frågan avgörs nu av miljödomstolen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser