Annons

Nya varsel på Haldex

Haldex Brake Products AB i Landskrona meddelar att man försökt förhandla fram ett lokalt ramavtal med de fackliga organisationerna i syfte att överbrygga den övertalighet som råder och därmed undvika ett nytt varsel. Avtalet bygger i korthet på att korta ner arbetstiden, kombinerat med lönesänkningar.

Haldex uppger att Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna efter förhandlingar ingått en överenskommelse med företaget, medan IF Metall tackat nej, och därför lämnade bolaget in ett varsel till Arbetsförmedlingen som omfattar fyrtiofem kollektivanställda.

Annons
 

Jonas Esbjörnsson, ordförande i verkstadsklubben på Haldex Brake är djupt besviken på ledningen.
– I allt väsentligt bygger företagets förslag till lönesänkningar på att den enskilde ska ta kostnaden för krisen. Företaget flyttar fokus från arbetsgivarens och ägarnas ansvar och pekar i stället ut arbetarna som de som ska bära bördan. Vi ställer oss mycket kritiska till Haldex Brakes agerande. Om vi ska klara oss igenom detta måste vi ta ett gemensamt ansvar, understryker Jonas Esbjörnsson.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser