Annons

Kampanj för nolltolerans mot våld

Inom kort startar en kampanj för ”nolltolerans mot våld och hot” i Landskrona. Detta efter att fullmäktige sagt ja till en motion i frågan från Sverigedemokraterna (SD).
– För egen del anser jag att motionen skall anses besvarad eftersom den inte tillför något nytt, poängterade Lars Ståhl (V) under debatten och hänvisade till facknämndernas, bland dem strategikontorets remissvar. Här påpekas att ett av kommunens fem prioriterade områden är just arbetet mot våldsbrottsligheten. Kommunstyrelsens ordförande

Torkild Strandberg (FP) delade inte facknämndernas uppfattning att motionen skulle anses besvarad. Enligt hans uppfattning behövs ytterligare insatser och det ansåg också en majoritet i fullmäktige.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser