Annons

Klartecken för centrum för livsmedelutveckling

Företagsparken Kronans livsmedelprofil kan komma att stärkas ytterligare genom bildandet av ett centrum för livsmedelutveckling i regionen.

Kommunfullmäktige gav, efter viss debatt, klartecken för kommunal medverkan genom dotterbolaget MarkNär som bidrar med 4 000 kvadratmeter mark till ett värde av 1,4 miljoner kronor.
Kommunens medverkan inskränker sig till delägarskap i fastighetsbolaget som skall bygga lokalerna. Här skall sedan olika intressenter kunna hyra in sig.
– I grunden tycker jag att det är ett bra projekt, men jag efterlyser ett bättre beslutsunderlag. Fullmäktige borde haft tillgång till rapporten som det hänvisas till i underlaget, poängterade Lars Wallstén (S) när frågan diskuterades i fullmäktige och än mer kritisk var Lars Ståhl (V).
– Kommunen blir delägare i ett fastighetsbolag, inte i verksamheten och ett värsta scenario är om det inte finns något intresse för lokalerna.
– Dessutom vet vi inget om vilka de andra delägarna är, så här finns många frågor som är obesvarade. Mot den bakgrunden känns det inte rätt att rösta för kommunens medverkan.

Annons
 

Från kommunledningen tillbakavisades kritiken och kommunalrådet Tutti Johansson Falk (M) påpekade att fastigheten skulle byggas först när det finns hyresgäster.
– Inget skall byggas på spekulation utan först när förutsättningarna är de rätta, förklarade hon och menade att satsningen ligger helt rätt för Landskronas vidkommande.
– I Sverige är vi bra på att forska fram olika produkter, men inte lika bra på att starta företag. Här skall forskningen resultera i nya produkter och företag och det är en positiv satsning som kan sätta Landskrona på kartan.

Fullmäktige röstade också för kommunal medverkan, Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.
Redan förra året påbörjades studierna bakom Landskrona innovationscenter, ”Linc” och avsikten nu är att söka medel via EU:s regionala strukturfonder för en treårig uppbyggnadsperiod.

Under tiden skall stiftelsen Landskrona innovationscenter bildas och går allt planenligt skall sedan företag i livsmedelsbranschen hyra in sig i lokalerna och där bedriva forskning och produktutveckling.

På Kronan finns redan tre företag med inriktning mot livsmedel, Oatly, saom tillverkar mjölkprodukter med havre som bas, Santa Maria med en av världens modernaste tortillafabrik och Stefan Pålsson AB med rökningen av benfri laxfilé samt butiksförsäljning.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser