Annons

Gymnasieförbundet snabbutreder övertagande av Komvux

Frågan om gymnasieförbundets övertagande av huvudmannaskapet för Komvux skall nu snabbutredas.

– Vi kommer att förutsättningslöst titta på ett övertagande av hela Komvux och i uppdraget ingår även övertagandet av SFI, svenska för invandrare, förklarar utbildningsdirektör Tomas Johansson vid Landskrona, Kävlinge och Svalövs gymnasieförbund.
Totalt handlar det upp emot tusen elever, varav 500 inom SFI, som berörs av övertagandet. Dessutom ett 80-tal lärare som i dag undervisar på Komvux.

Annons
 

Utredningen skall vara klar i slutet av augusti och sedan är det tänkt att kommunfullmäktige skall fatta beslutet i september för att övertagandet skall bli möjligt till årsskiftet 2010.
I dag bedrivs vuxenutbildningen i kommunal regi och en del av kurserna sköts av externa aktörer, tanken nu är att det mesta skall hamna i gymnasieförbundets regi.

– Undantaget är Kompetensforum där kommunen samarbetar med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan för att lotsa ut människor i arbete, förklarar Tomas Johansson som ser stora fördelar med att gymnasieförbundet tar över komvux.
– Med tanke på att elevantalet minskar innebär det att vi kan behålla personalen, dessutom kan vi koppla utbildningarna till den verksamhet vi redan bedriver, poängterar han och nämner som ett exempel en närmare koppling mellan SFI för nyanlända flyktingar och yrkesutbildningar.
– Ambitionen är att koppla SFI till en validering av tidigare yrkeskunskap för att på så sätt snabbare lotsa ut människorna i arbetslivet.

När det gäller lokalfrågan så kommer den framtida utbildningen att bedrivas i såväl Komvux lokaler på Emaljgatan som förbundets lokaler utmed Idrottsvägen. Några lokaler i centrum lär man inte behöva.
Det innebär att KY-utbildningarna på nytt får flytta från lokaler i Villa Fridhill och Nymanska fastigheten till någon av de andra lokalerna.
Med tanke på den ekonomiska krisen är det viktigt för oss att se över våra kostnader och det gäller inte minst lokalhyran, understryker Tomas Johansson.

Fakta gymnasieförbundet
Landskrona, Kävlinge och Svalövs gymnasieförbund bildades 1992.
Utbildningen bedrivs i dag i sju olika gymnasieskolor. Här pågår dock en översyn som kan få till följd att två av skolorna försvinner.

Gymnasieförbundet driver sedan årsskiftet Komvux i Svalöv som numera huserar på Svalöfs gymnasium. För två år sedan tog gymnasieförbundet över det naturvetenskapliga basåret från Komvux.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser