Annons

Kritiska föräldrar mötte rektorer

På måndagseftermiddagen träffade rektorerna från GA-skolan och Dammhagsskolan, Patrik Helgesson och Laid Bouakaz, föräldrar till elever på GA-skolan, för att informera om den flytt till Dammhagsskolan som ska ske till höstterminen.
Bland de 70-talet föräldrarna, och ett fåtal elever, framkom stark kritik. Bland annat fanns det liten förståelse för det snabba handläggandet.

Hur kan det komma sig att man inte kan göra flytten över en längre tid så att elever och föräldrar hinner förbereda sig? Kommer ni att jobba extra inför flytten med de elever som har problem idag? Varför har ni inte hört vad elever och föräldrar vill? Kommer klasserna att splittras?
Detta vara bara några av de många frågor som ställdes och rektorerna svarade så gott de kunde. Om det var något föräldrarna tog till sig är en annan sak.

Annons
 

Många av föräldrarna var oroliga för att tidigare gängbråk mellan grupperingar på de båda skolorna ska få ny fart och att detta kommer att leda till svårigheter för de andra eleverna.
– Vi ser inte att det skulle bli så idag. Många elever på den ena skolan har kompisar och släkt på den andra och vise versa. Dessutom har vi mycket personal som rör sig på skolan under skoltid så skulle det bli dålig stämning så märker vi det direkt och kan agera, sade Laid Bouakaz.

Rektorerna framförde också önskemål om att bilda en grupp bestående av lärare, elever och föräldrar som ska hålla diskussionen igång. Denna grupp ska innehålla representanter från de båda skolorna.

Mötet avslutades med en rundvandring på Dammhagsskolan.

På tisdagen är det föräldrarna till eleverna på Dammhagsskolans tur att få information och tid till att ställa frågor till de båda rektorerna.
– Hur kan det komma sig att vi inte sitter här allihop, undrade en av föräldrarna till en elev på GA.
– Vi skulle kunna vara i aulan men det är så dåligt ljud, blev svaret.

Då föräldern påpekade att man säkert kunde ordna detta med hjälp av mikrofoner, blev det inget svar.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser