Annons

Gymnasieförbundet tar över Komux

Landskrona Kävlinge Svalövs gymnasieförbunds direktion behandlade i tisdags ett förslag till vuxennämnden i Landskrona om att utreda förutsättningarna om att överlämna huvudmannaskapet för delar av vuxenutbildningen i Landskrona till gymnasieförbundet från och med kommande årsskifte.
Direktionen beslutade att gymnasieförbundet är positiva till ett övertagande av huvudmannaskapet för i första hand hela vuxenutbildningen. Detta inkluderar då även SFI och Kompetensforum.
– Nu ligger avgörandet hos vuxennämnden och kommunstyrelsen i Landskrona. Vi är beredda om besluten där blir positiva, sa Magnus Lindahl (fp), ordförande i gymnasieförbundet tidigare i veckan.

Ett övergående till gymnasieförbundet kommer stärka vuxenutbildningen i Landskrona både kvalitativt och ekonomiskt. Vuxenutbildningen hör hemma i en förhållandevis stor utbildningsorganisation, som gymnasieförbundet är, anser Magnus Lindahl.

Annons
 

Vuxennämnden hade på torsdagen frågan uppe och en enig nämnd gav sitt samtycke.
– Detta ville vi redan i januari 2007 när den nya omorganisation skulle genomföras i stället för att det skulle privatiseras, säger Jonas Esbjörnsson (S) 2:e vice ordförande i nämnden  som nu är glad åt beslutet.
– Det är bra om vi nu kan rätta till det.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser