Annons

Vem ska ha hand om tillsynen av förorenad mark?

När miljöförvaltningen tog över tillsynen över de medelstora företagen från länsstyrelsen 2001 så lämnades tillsynen av förorenad mark utanför uppgörelsen.

Det vill nu en oenig miljönämnd ändra på och föreslår därför att förvaltningen får det hela ansvaret.
Som det nu är får vi göra kostsamma utredningar ändå, utan att kunna ta betalt för det, förklarar miljöchef Högni Hansson och nämner som exempel den nu rivna DSM Resins-fabriken.
– Där finns föroreningar i marken som vi fått utreda efter begäran från länsstyrelsen, bekräftar ställföreträdande miljöchef Håkan Ärnflykt som bedömer att förvaltningen lagt ner arbetstid motsvarande runt 40 000 kronor.
– Pengar som vi får ta från den egna budgeten.
Om kommunfullmäktige säger ja till miljönämndens förslag så kan förvaltningen ta betalt för den tid man lägger ner för tillsynen av förorenad mark.

Annons
 

Förutom tillsynen av förorenad mark vill förvaltningen även ta över tillsyn av miljöfarlig verksamhet inom kommunala och kyrkliga verksamheter, liksom av vattenverksamheter inom vattenskyddsområden.
Den styrande Treklövern ville inte ställa sig bakom förvaltningens förslag med motiveringen att det inte finns resurser för att klara tillsynen och vidare påpekades att länsstyrelsen har det samlade ansvaret.
Men en majoritet bestående av socialdemokrater, miljöpartister och sverigedemokrater ansåg att miljöförvaltningen skulle gå fram med sin begäran till kommunledningen.

Säger fullmäktige ja går frågan vidare till länsstyrelsen om ett övertagande av tillsynen.
Miljönämnden behandlade samtidigt förvaltningens behovsutredning som visade att det skulle behövas två nya tjänster, en med ansvar för just förorenade område och en med ansvar för det miljöstrategiska arbetet.
Men här gjorde nämnden tummen ner och lutade sig mot Peder Weibulls (M) förslag att det inte fanns anledning att äska tjänster man ändå inte skulle få.

– Vi är skyldiga att göra behovsutredningar enligt miljöbalken, påpekar Högni Hansson som dock inte är förvånad över att man fick avslag på förslaget.
– Nej, det har vi fått tidigare också, förklarar Högni Hansson.

Enligt utredningen pekar behovet på 21 handläggartjänster att jämföra med dagens tio tjänster.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser