Annons

Trivslen ökar på gymnasiet

Eleverna trivs allt bättre på gymnasieförbundets skolor och samtidigt lockar skolorna fler elever från andra kommuner.
– Det är glädjande att elevernas betyg på våra skolor är så bra. Detta bekräftar den bild som Skolinspektionen gav av våra gymnasieskolor i höstas, säger en nöjd utbildningsdirektör Tomas Johansson när årets trivselenkät presenteras.

Landskrona, Kävlinge och Svalövs gymnasieförbund mäter årligen elevernas uppfattningar av kvaliteten på gymnasieskolorna. Och eleverna upplevde gymnasieskolorna mer positivt 2008 än 2007.
– I genomsnitt har drygt 65 procent av eleverna gett sina skolor de två högsta betygen på alla frågor. Detta är en förbättring med nästan fem procentenheter, poängterar Tomas Johansson.
De områden som eleverna tycker förbättrats mest är exempelvis trivseln, elevinflytandet och personalens hjälp vid mobbing eller trakasserier.

Annons
 

På frågan om eleverna är nöjda med sin skola ger 77 procent av eleverna som svarade på enkäten sin skola de två högsta betygen.
– I företagsvärlden talas det om kundnöjdhet. Hos oss har vi nått ett stort mått av elevnöjdhet, poängterar Tomas Johansson och tillägger att den preliminära intagningen till årskurs ett i gymnasieskolan nu är genomförd.
Totalt sett har 602 elever intagits gymnasieförbunds sex skolor med nationella program. I budgeten för 2009 har förbundet räknat med 610 nya elever.
– Men vi har kapacitet för att ta emot fler elever till hösten, säger Tomas Johansson.

Bland de 602 intagna finns 145 elever från andra kommuner än Landskrona, Kävlinge eller Svalöv.
Flest kommer från Eslöv med 25 stycken, tretton kommer vardera från Helsingborg och från Malmö medan Höganäs och Lund bidrar med vardera tio elever.

De program som lockar mest är naturbruksprogrammet på Svalöfs gymnasium, tävlingstekniker utbildningen på Ring Knutstorp, byggprogrammet på Frans Möllergymnasiet i Kävlinge samt transportutbildningen på Svalöfs gymnasium.
Även idrottsutbildningarna får många elever utifrån, 28 av de antagna utifrån har idrott i sin utbildning.

FAKTA ELEVENKÄTEN
De skolor som genomfört elevenkäten i slutet av 2008 var Allvar Gullstrandgymnasiet, Enoch Thulingymnasiet, Justus Tranchellgymnasiet och Selma Lagerlöfgymnasiet i Landskrona samt Frans Möllergymnasiet i Kävlinge och Svalöfs gymnasium. Totalt omfattar enkäten 20 frågor och 58 procent av 2 000 elever besvarade enkäten. Vilket är en större andel än tidigare år.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser