Annons

Inga muddermassor på Gipsön

Yara säger nej till kommunens begäran att få dumpa muddermassor på Gipsön.
– Eftersom ön inte längre fungera som en deponi säger bolaget nej till kommunens begäran, förklarar miljöchef Högni Hansson efter det att miljönämnden givit klartecken till att deponera 10 000 kubikmeter muddermassor strax intill Gipsön.
– Massorna består huvudsakligen av sand, lera och morän och endast lägre halter av föroreningar så därför ser vi inga hinder för deponering.

Muddermassorna kommer från muddringen av hamnen i anslutning till det nya färjeläget för Ventrafiken.
Deponin som används är föregångaren till Gipsön, här deponerade Supra gipset, restprodukten vid tillverkning av konstgödning, in på 1960-talet för att sedan skicka det rakt ut i Öresund via ledningar under vatten.

Annons
 

1978 invigde Supra den konstgjorda Gipsön för att där lagra gipset och så gjordes fram till början på 1990-talet då produktionen avvecklades.
Ansvaret för Gipsön är fortfarande Yaras som genomför kontinuerlig rening av lakvattnet från ön och om allt går planenligt skall kommunen ta över Gipsön 2013, under förutsättningen att ön då är renad från fosfor och eventuella tungmetaller som kadmium.

Eftersom deponin upphört på Gipsön vill ägarna, Yara, inte heller att den används för att deponera muddermassor.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser