Annons

Förbehållbelopp höjs med 214 kr

Frysningen av förbehållsbeloppet i november blev till en höjning i mars. Stadsfullmäktige beslutade enhälligt att knyta förbehållsbeloppet till prisbasbeloppet.

Det innebär att en ensamstående som fyllt 66 år för en höjning med 214 kronor i månaden till 5079 kronor. Socialdemokraterna motsatte sig frysningen av beloppet redan i november och har dessutom motionerat om en höjning.

Annons
 

– Det hade varit justare att behandla motionen nu när majoriteten ändrat sig, men det gick väl inte eftersom den kom från en socialdemokrat, konstaterade motionären Anders Westin i samband med beslutet.

Höjningen börjar gälla redan från den här månaden.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser